ඔබට ඔබගේ ව්‍යාපාරය හෝ මතවාදය පිලිබඳව වන සටහන Online ආකාරයට තැබීම අද වන විට වැදගත්ම මාධ්‍ය මිත්‍ර පියවරක් වනු ඇත. එසේම එම සටහන වෙබ් අඩවියක් ලෙසට Domain අනන්‍යතාවයක් යටතේ තැබීම වැදගත් වන්නේ ඔබගේ පනිවිඬය සුවිශේෂී එකක් යැයි විස්වාස කරන්නේ නම් පමනී. සමාන සේවාව සපයන්නන් අතර ඔබත් තව අයෙක් පමනයි විස්වාස කරන්නේ නම් සමාජ ජාලා පි‍ටුවක් හොඳින්ම සැහෙනු ඇත. එම පනිවිඬය සටහන් කිරීම සදහා මා ‍තෝරා ගත යුතුයැයි මා විස්වස කරන්නේ දොලොස්වසරක් තිස්සේ ලොව පුරා ආයතනයන් කිහිපයක් සමගම කටයුතු කරමින්, ලක්ෂ ගනනකගේ අවධානය ලබා ගත් බ්ලොග් සටහන් කරුවෙකු, වෙබ් සටහන් කරුවෙකු මෙන්ම සමාජජාලා සටහන් කරුවෙකු ලෙසට වන නිර්මාණශීලී ඉදිරිපත් කිරීමෙහි වන නිපුනතාවයන්ද සන්නද්ධ , තාක්ෂනය, නිර්මාණශීලී බව මෙන්ම මාධ්‍ය මිත්‍රබවෙන්ද යුතුව, ලොව ප්‍රකටතම ආයතනයන් කිහිපයක සහයද සමග ඔබගේ පනිවිඩය සටහන් කරන්නට මා සූදානම් නිසාය. - Pubudu Siriwansa


« Back

Powered by WHMCompleteSolution